OGŁOSZENIE - miejsce zamieszkania

UWAGA RODZICE

Proszę zgłosić do 04 września 2023r. dzieci zamieszkałe w innej gminie niż miasto Białystok.

Przypominam również o konieczności informowania o zmianie danych teleadresowych rodziców dzieci zapisanych do przedszkola.

Dyrektor Przedszkola