RODO

Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Białymstoku zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

 

2. Dane kontaktowa do Inspektora Ochrony Danych e-mail: inspektor@kancelaria-explico.pl

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu publikacji zdjęć i wizerunku dziecka jak również jego osiągnięć oraz uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Białymstoku, nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 

4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu;

 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału dziecka w wydarzeniach przedszkolnych. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału dziecka w wydarzeniach przedszkolnych.

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.

 

Klauzula informacyjna do nowych rodziców w związku z Kartami STOPEREK

Proszę pobrać zgodę i klauzulę i wypełnione złożyć w kancelarii Przedszkola 26-30.08.2019 w celu zamówienia nowych kart dla dzieci. W miarę możliwości proszę o wydruk dwustronny.

klauzula_informacyjna_nowi_rodzice_-_STOPEREK_.pdf

 

W wypadku ubiegania się o pracę w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 proszę o pobranie i złożenie wniosku:

zgoda-rekrutacja_pracownikow_(CV).docx